Firesafe är marknadsledande i Norden inom brandskydd och brandsäkerhet. Vi är ISO-certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ta kontakt för mer information om hur vi kan bistå er i frågor angående brandskydd och säkerhet.

Läs mer: Om Firesafe

Brandlarmsystem

Ett brandlarmsystem består som regel av en central med detektorslinga för att upptäcka brand och rök, alarmutgångar för varnande och reläutgångar för alarmering och felmeddelande. Centralen är kopplad till elnätet.

Brandlarmsystem kan delas in i tre typer: konventionella, adresserade och kombinerade brandlarm.

Brandlarmet ingår som en viktig del av brandskyddet i både hem och byggnader, och kan medverka till att rädda liv.

Konventionellt brandlarmsystem

I en konventionell brandlarmsystem är detektorerna kopplade parallellt på varje slinga. Det ligger en fast spänning ut från centralen på varje slinga och ett motstånd kopplat på den sista detektorn. Detta ser till att det går en fast ström i varje slinga.

När en detektor upptäcker rök eller brand, kommer den dra mer ström från centralen. Detta utlöser brandlarmet.

Läs mer: Brandskydd

Adresserbart brandlarmsystem

Genom ett adresserbart system är slingan inställd som en slinga där varje slingutgång har en in- och utkoppling, och är ett automatiskt brandlarm. Detektorerna får el från centralen på slingan, precis som ett konventionellt brandlarmsystem, men varje detektor har i tillägg en individuell adress som kommunicerar med centralen på slingkabeln.

Därmed kan varje enskild detektor programmeras var för sig och delas in i zoner.

Man kan även koppla larmenheterna till slingan. Till exempel kan man med ett sådant brandlarmvälja att programmera en egen varningsanordning till en del av byggnaden, även om detektorerna är kopplade till samma slinga som resten av byggnaden.

Brandlarm kopplat till larmcentral

Idag finns det många olika sorters brandlarm att välja mellan. Genom att införskaffa ett brandlarm anslutet till en larmcentral, får du en extra trygghet i att bostaden eller byggnaden är säkrad även om du inte är hemma när larmet går.

Ett sådant brandlarm består av seriekodade sensorer. Alla dessa kommer gå av när det uppstår en brand i bostaden. Vidare är larmet uppkopplat mot en dygnsöppen vaktcentral. Om det uppstår en riktig brand, eller telefonisten inte får kontakt med dig, kommer det företas en omedelbar utryckning. Genom att välja en sådan typ av brandlarm är det alltid någon som ser efter hemmet.

Projektering av brandlarm

Firesafe projekterar, designar och installerar brandlarmanläggningar för de flesta miljöer och byggnader. Ett brandlarm ska projekteras så att det fungerar pålitligt i alla vanliga driftsituationer som byggnaden är godkänd för.

En projektering av brandlarm är viktig för att säkerställa att brandkoncept och brandorganisering hänger samman. Projekteringen är tvådelad: projektering av funktion och teknisk projektering. Den funktionella projekteringen ser till att brandkoncept och organisering överensstämmer med byggnadens krav. Den tekniska projekteringen ser till att den tekniska utrustningen som ska monteras, fungerar i praktiken.

Vid en projektering är det viktigt att ta reda på om det är:

  • Fel placering av detektorer (för nära ventilation och vägg)
  • Bristfällig detektering
  • Bristfällig täckning av larmanordningar (klockor/sirener)
  • Felinformation från detektorer i förhållande till byggnad (ofta på grund av programmering och ombyggnad)
  • Kontroller som inte fungerar (detta kan vara hissar, ljud som inte fungerar, öppning av utrymningsdörrar, stopp i ventilationen o.s.v.)

Bred kompetens

Firesafe har kompetens och licenser på de flesta system och lösningar på marknaden. Våra montörer tar sig an den fysiska installationen, och beroende på systemen, programmerar och driftsätter vi anläggningen.

Vi har centralt godkännande inom S brandvarnare och nödbelysning. I tillägg har vi  FG-750 och FG-760 auktorisering för projektering, installation och service av brandlarm. Vi levererar lösningar för brandlarm till kyrkor, vårdhem, skolor, museum, sjukhus, rådhus, företagsbyggnader och äldre världsarv och hyreshus.

Genom att välja oss som din serviceleverantör behöver du bara förhålla dig till ett enda företag. Serviceavdelningen har årlig kontroll av närmare 800 brand- och säkerhetsanläggningar, utöver att utföra call out service inom alla våra produktområden.

Läs mer: Brandsäkerhet