Firesafe Academy Total


Firesafe Academy Total


Komplett kurspaket som förenklar ert utbildningsbehov!
Vi förstår att ett företags utbildningsbehov kan vara komplexa och tidskrävande. 

För att förenkla detta för er har vi har tagit fram ett kostnadseffektivt utbildningspaket som gör det enkelt för er att ha fullständig koll på företagets kunskapsresurser inom brand och första hjälpen.

Ett företags mest värdefulla tillgångar är dess medarbetare, och genom att investera i dessa kunskaper skapar ni en tryggare och mer effektiv arbetsmiljö.

Firesafe Academy Total är ett komplett kurspaket som täcker alla era behov av utbildning inom brand och första hjälpen under 3 års tid.

Detta är vårt förslag på en total treårsplan för er:

Firesafe Academy Total

Firesafe Academy Total / år 1


E-Learning: För samtlig personal.
· Grundläggande brandkunskap

Lärarledda kurser 1 dag

Förmiddag (upp till 20 personer)
· Brandutbildning
· Utrymningsorganisation
· Utrymningsövning
· Släckövning med släckfat eller VR

Eftermiddag (upp till 12 personer)
· Första hjälpen inklusive Vuxen HLR i samhället
· Hjärtsäker zon (intyg)

e-Learning ”Grundläggande brandkunskap” ska genomföras innan lärarledd påbörjas.

Firesafe Academy Total / år 2


E-Learning: För samtlig personal.
· Firesafe Safety walk

Lärarledda kurser 1 dag

Förmiddag (upp till 20 personer)
· Repetitionsutbildning för utrymningsorganisationen inklusive krishantering
· Lärarledd Safety walk
· Utrymningsövning för hela företaget

Eftermiddag HLR (upp till 12 personer)
· Vuxen HLR i samhället
· Praktisk repetitionsövning i första hjälpen
· Hjärtsäker zon (förnyelse av intyg)

Firesafe Academy Total / år 3


Utbildningsrevision där vi knyter ihop säcken och utbildar enligt behov från år 1 och 2, alternativt vidareutbildar fler i organisationen.

E-Learning: För samtlig personal. (repetitionsutbildning)
· Firesafe Grundläggande brandkunskap
· Firesafe Safety walk för all personal

Lärarledda kurser 1 dag

Förmiddag (upp till 20 personer)
· Utrymningsorganisation med krishantering
· Utrymningsövning
· Släckövning med släckfat eller VR

Eftermiddag HLR (upp till 12 personer)
· Första hjälpen inklusive Vuxen HLR i samhället
· Hjärtsäker zon (förnyelse av intyg)

Kurserna sker enligt Lagen om skydd mot olyckor, SVEBRA riktlinjer, Arbetsmiljölagen och HLR rådet riktlinjer

Firesafe Academy Total – Paketpris per år

Firesafe Academy total för: -20 anställda =
26 000 kr ex moms

Firesafe Academy total för: 21-50 anställda =
36 000 kr ex moms

Firesafe Academy total för: 51-150 anställda =
46 000 kr ex moms

Firesafe Academy total för: 151-300 anställda =
56 000 kr ex moms