Vår historia

Firesafe Sveriges historia

Firesafe har idag 20 avdelningskontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Totalt är vi 900 anställda varav ca 250 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter 1000 MSEK.

Firesafes Sveriges historia har olika utgångspunkter utifrån affärsområde.

Vår byggnadstekniska avdelning

En av startpunkterna är den byggnadstekniska avdelningen som har sitt ursprung under mitten av 80-talat då GPG Fire Systems AB startades. I inledningsskedet sålde GPG Fire Systems AB enbart GPG-brandskyddsmassa, både i Sverige och på export. Verksamheten expanderade till att även omfatta brandskyddsentreprenader där företaget stod för såväl material som arbetskraft. En entreprenadavdelning i Stockholm följdes efter ett par år upp av en avdelning i Lund.

1981 etablerades Firesafe AS i Norge och 2004 blev GPG Fire Systems AB uppköpt av Firesafe AS. Firesafe hade då varit en samarbetspartner under många år med en liknande verksamhet som GPG Fire Systems AB.
I februari 2005 bytte GPG Fire Systems AB namn till Firesafe Sverige AB.

Vår service och fasta släck avdelning

Det andra parallellspåret är vår serviceavdelning och fasta släckavdelning som har sitt ursprung i företaget AB Lux som 1912 tog fram det första brandsläckningssystemet. AB Lux bildade företaget svenska Tempus som i sin tur 1923 sålde sitt brandsläckningspatent till företaget Kidde. Kidde blir uppköpta av ett engelskt företag som även köper Svenska Tempus. Svenska Tempus byter namn till Kidde Sweden och blir 2005 uppköpta av amerikanska UTC.

Firesafe Sverige AB ville utöka sin verksamhet och kunna bli en totalleverantör inom brandskydd så 2017 köper Firesafe Sverige AB upp Kidde Sweden AB och bildar syskonbolaget Firesafe Protection i Sverige AB.

Ett gemensamt bolag – en totalleverantör

Den 1 januari 2021 genomgick företaget en fusion mellan syskonföretagen Firesafe Protection i Sverige AB och Firesafe Sverige AB och blir Firesafe Sverige AB. Firesafe Sverige AB ingår i koncernen Firesafe som har sitt huvudkontor i Oslo i Norge med då ensam ägare, Morten Ameln.

Nya ägare

I juni 2022 säljer Morten Ameln 60 % av Firesafekoncernen till FSN Capital, ett ledande nordeuropeiskt private equity-bolag. Morten Ameln kommer att fortsätta vara engagerad i Firesafe som styrelseledamot och han är också en betydande ägare till Firesafe.

Med FSN Capital som ny aktiv huvudägare kommer Firesafe att vara ännu bättre positionerat för framtida utveckling av koncernen både genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv.