Utbildning Första hjälpen och HLR repetition – e-Learning

Se hela vårt kursutbud


Första hjälpen och HLR repetition – e-Learning

I denna kurs får du kunskaper om första hjälpen och HLR. Denna ersätter inte en fysisk HLR utan kan vara ett viktigt komplement. Kunskaper i första hjälpen och HLR ger trygghet i att reagera och agera vid en olycka.

I kursen får man, förutom grundläggande kunskaper om HLR, bland annat lär sig känna igen en stroke, hantera en stor blödning och hantering av en person med epilepsi eller chock.

Kursen tar ca 30 minuter och består av 6 kapitel med en quiz efter varje. Efter avslutad kurs kan man ladda ner ett certifikat.
Vi utbildar enligt HLR rådets riktlinjer​. Övriga källor: 1177 och MSB

Innehåll ​

  • ​L-ABCDE ​
  • Hastigt insjuknande ​
  • Olyckstillbud ​
  • Kedjan som räddar liv ​
  • Hjärt och lungräddning ​

Riktar sig till: Verksamheter som vill förstärka tryggheten och kompetensen hos sina medarbetare. Utbildningen är allmänt hållen vilket gör den användbar för alla typer av verksamheter. Detta är en kurs för alla.

Tidsåtgång: ca 30 minuter
Art nr: 328682
Pris: 390 kr/per person

Utskriftvänlig utbildningsbeskrivning på kurs: Första hjälpen och HLR repetition  

För frågor om denna kurs: utbildning@firesafe.se

Se hela vårt kursutbud

Teaser på Första hjälpen och HLR repetition