Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Egenkontrollant

En viktig del av systematiskt brandskyddsarbete är att genomföra egenkontroller. För de personer som utses till egenkontrollanter kan vi erbjuda en utbildning som ger god kunskap i hur egenkontroller genomförs samt vilka lagar och regler som finns.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hur en egenkontroll av företagets brandskydd går till. Vi går igenom de olika punkterna i era checklistor steg för steg vad som gäller avseende regelverk, lagar och förordningar. Avslutningsvis genomför vi en praktisk demonstration av hur en egenkontroll går till och vad man bör ta hänsyn till.

Riktar sig till:
De på företaget som ska jobba med egenkontroller i företagets systematiska
brandskyddsarbete.

Innehåll:
Lagar och regelverk.
Hur egenkontroller genomförs.
Tidsåtgång:
Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Deltagarna bör ha genomgått “Grundutbildning i brandskydd”

Digitalt:
Kursen erbjuds inte digitalt.

Artikelnummer: 328708

———————————————————————————————-

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)