Utbildning Grundläggande brandkunskap

Se hela vårt kursutbud

Grundläggande brandkunskap

Kraven på verksamheter har förändrats sedan 2004 då Lagen om skydd mot olyckor (LSO) infördes. 

Idag är varje verksamhet skyldig att genomföra någon form av regelbunden brandskyddsutbildning för alla medarbetare. För att hjälpa verksamheter att klara av detta krav erbjuder vi en grundutbildning i brandskydd. Utbildningen säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde samtidigt som den stärker brandsäkerheten i företaget. Utbildningen ger kunskaper om hur en brand kan förebyggas, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning bör gå till. Utbildningen är en halvdagsutbildning som avslutas med ett praktiskt moment med handbrandsläckare.

Språk:
Denna kurs finns på engelska eller svenska.

Riktar sig till:
Verksamheter som vill förstärka kompetensen hos sina medarbetare. Utbildningen är allmänt hållen vilket gör den användbar för alla typer av verksamheter.

Innehåll: 
Rädda, varna, larma, släck
Brandteori
Brandorsaker
Utrymning
Praktisk övning med brandsläckare

Tidsåtgång:
Utbildningen är 2 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Digitalt: 
Vi erbjuder kursen antingen digitalt eller på plats hos oss eller hos er. Väljer ni digital utbildning sker släckövningen efter överenskommelse.
Den teoretiska delen av denna kurs finns även som e-Learning

Artikelnummer: 313526

Utskriftsvänlig utbildningsbeskrivning av Grundläggande brandkunskap (PDF)

———————————————————————————————-

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)