SBA-utbildning/information

Se hela vårt kursutbud

SBA-utbildning/information

Information om Systematisk brandskyddsarbete riktar sig till verksamheter som behöver ta första steget och lära sig om vilka lagkrav som styr samt vad som skall ingå.

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO*) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Fastighetsägare, företag, näringsidkare, bostadsrättsföreningar skall arbeta förebyggande för att på så vis förhindra branduppkomst eller skador av en brand.

Riktar sig till:
Alla verksamhetsutövare i byggnader och styrelsemedlemmar i Bostadsrättsföreningar.

Innehåll:
Lagar och regler
Brandskyddspolicy
Organisation
Riskhantering
Regler och rutiner
Nödlägesberedskap
Utbildningsplanering
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
Kontrollsystem
Uppföljning

Tidsåtgång:
Utbildningen är 1 timme vid ett tillfälle.

Antal deltagare:
5-12 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Artikelnummer: 313491

Utskriftvänlig utbildningsbeskrivning SBA-utbildning 313491 (PDF)

———————————————————————————————-

För frågor kontakta: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)