Rätt släckutrustning i hemmet och på arbetsplatsen

Att ha rätt släckutrustning på arbetsplats eller i hemmet är av yttersta vikt om olyckan skulle vara framme. Prioritera, rädda och larma, men se alltid till att ha en brandsläckare i hemmet. Många gånger går elden att släcka med egen utrustning som t ex en brandsläckare och i vissa fall även en brandfilt.

I hemmet är en 6 kilos pulversläckare att föredra på grund av att de har så bra släckeffekt per kilo, är relativt lättanvända och relativt underhållsfria.

Man bör titta till släckaren regelbundet och se till att den underhålls.

Titta till släckare en gång i månanden för att se att den fortfarande är laddad och inte har några skador.

Se till att placera släckaren så centralt som möjligt i bostaden så att du lätt når den oavsett var du befinner dig. Tips är att ha den nära kök och eller eventuella eldstäder där brandrisken är som störst. Har bostaden flera plan är det bra att placera en släckare per plan.