Artikel i BRF-nytt – Brandskydd i flerfamiljshus

BRF-nytt -2021-12-07

Livsviktigt att se över brandskyddet

Torsdag i Linköping, fredag i Ånge, lördag i Jordbro och måndag i Enköping. Det är bara de senaste fem dagarnas bränder i flerfamiljshus i Sverige. En död, flera skadade och många bostadslösa. Vad kan bostadsrättsföreningar göra för att undvika bränder? Marie Karlsson på Firesafe ger kloka råd inför den säsong där bostadsbränderna ökar som mest.

Marie Karlsson har arbetat i två år som marknadskoordinator på den nordiska koncernen Firesafe med ca 200 anställda i Sverige. För Marie som länge arbetat med marknadsfrågor har det varit en ögonöppnare att få arbeta med brandskyddsfrågor. Hon menar att det är många som tänker att det räcker med att sätta upp brandvarnare och brandsläckare och sen är brandskyddet klart. En brandvarnare är så klart viktigt och att kontrollera batteriet årligen men mycket av en fastighets brandskydd är faktiskt sådant som inte syns.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska bostadsrättsföreningar arbeta förebyggande för att förhindra brand eller skador av brand. Det gör föreningen genom ett systematiskt brandskyddsarbete som innebär att de planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandskyddet. Trots detta är det många bostadsrättsföreningar som inte prioriterar brandskyddsarbetet tillräckligt, menar Marie.

“Det viktigaste en bostadsrättsförening kan göra för att undvika brand är att ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och att aktivt arbeta med frågor som rör brandskydd. säger Marie Karlsson, Firesafe.

Systematiska brandskyddsarbete

Ett bra sätt att påbörja sitt systematiska brandskyddsarbete är att få en statusrapport över fastighetens brandskydd. Då ser man över hela fastighetens brandskydd. Man kontrollerar om det finns något som behöver åtgärdas och vad som är mest akut. Statusrapporten är till stor hjälp för att ta fram en åtgärdsplan i prioriteringsordning. En vanlig brist är t.ex. att det enligt kravställning saknas belysta utrymningsskyltar i källare vilket gör att det kan bli svårt att hitta ut om källaren rökfylls och strömmen går. I källare och tvättrum kan man även behöva ha ett brandvarningssystem så att man minimerar risken att någon blir instängd.

I grund och botten handlar SBA om att arbeta proaktivt på ett strukturerat sätt för att på så vis förkomma eventuella brandrisker från att bli ett reellt hot.

Brandcellsgränser

En annan vanligt förekommande risk är nya brister i brandcellsgränserna i fastigheter som har gjort stambyte. Små hål kan bidra till stora bränder och det är röken som dödar. Alla genomföringar skall tätas med brandskyddsprodukter. Vi har sett exempel där man tätat med vanligt byggskum eller isolering som inte är brandsäkert. Istället för att täta smälter det direkt av värmen och röken tränger igenom. Samma sak om man har otätade genomföringar ovan en fin branddörr, då är brandcellen likväl förstörd.

Många bostadsrättsföreningar har också brister i brandcellsindelningen på vinden. En brand får fort fäste i träkonstruktionen och en öppen vind skall alltid sektioneras för att behålla brandcellerna och därmed kunna fördröja brandförloppet. Om fastigheten har rökluckor/brandgasventilation så ska dessa vara funktionsdugliga.

Brandansvarig

Enligt Marie är det inte heller alltid tydligt vem som är brandansvarig i föreningen. Ibland händer det att den som är brandansvarig flyttar och att ansvaret inte lämnas över till någon annan i föreningen. Därför gäller det att ha sitt brandskyddsarbete dokumenterat. Det är också bra att den som är brandansvarig går en utbildning så man har rätt kunskaper.

-En del föreningar som vill ha vår hjälp har inte haft ett systematiskt brandskyddsarbete utan har i stället fått en anmärkning från räddningstjänsten vid en tillsyn. Åtgärdar de inte bristerna kan föreningen erläggas med vite, avslutar Marie.

Text: Linda Svedin
Följ BRF-Nytt på Facebook https://www.facebook.com/brfnyheter