Bor du i ett flerbostadshus eller bostadsrätt?

Hur har ni det i er bostadsrättsförening eller i ert hyreshus? Har ni kontrollerat era brandskyddsceller i ert SBA-arbete?

Om man bor i en bostadsrättsförening är det en bra start att ta upp brandskyddsfrågan i styrelsen .
Har man tagit upp frågan så är nästa steg att kontakta oss på Firesafe.

Vi på Firesafe har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav. Vi erbjuder inventering av brandcellsgränser och en total översyn av brandskyddet. Vi utför allt arbete för att er bostadsrättsförening skall ha ett fullgott skydd och att alla boende skall känna sig trygga.

Vi erbjuder er bostadsrättsförening en timmes kostnadsfri information där vi går igenom:

  • Styrelseansvar
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete) anpassat till bostadsrätter
  • Risker i flerbostadshus och hur man kan undvika dem
  • Genomgång av en översyn av föreningens brandskydd och inventering av
  • Brandcellsgränser.
     

Läs gärna med om våra tjänster för bostadsrättsföreningar