Brandsäkerhet – kom ihåg att utbilda era sommarvikarier

Har ni sommarvikarier på er arbetsplats?

Sommarmånaderna är här och med dem kommer sommarvikarier som ska fylla arbetsplatser över hela landet. Dessa unga arbetare har sommarjobb på kontor, butiker, hotell, sommarläger, restauranger, äldreboenden, lager och en rad olika branscher. För att säkerställa att brandrisken inte ökar är goda förberedelser och noggrann utbildning av sommarjobbarna väsentligt.

Statistik visar att så många som 7 av 10 mellan 15 och 24 år har ett sommarjobb. Det är därför viktigt att alla vikarier är väl förtrogna med brandrutiner och vet vad de ska göra vid brand eller brandlarm. Det är lika viktigt att de förstår hur man kan förebygga bränder på arbetsplatsen.

Vi har följande punkter som alla arbetsplatser bör ta hänsyn till:

För att säkerställa att alla arbetsplatser vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder bör följande punkter vara på plats:

Fördelning av brandskyddsansvar: I god tid före sommaren ska fördelningen av brandskyddsansvar i samband med semestern vara klarlagd och känd för alla anställda.

Ansvar för utbildning: Verkställande direktören, eller den som anställer eller anställer personer, ansvarar för utbildningen.

Utbildningens innehåll: Utbildningen ska innehålla genomgång av brandanvisningar, släckningsutrustning, utrymningsvägar och mötesplatser vid brand.

Särskilda instruktioner för nattvakter: Nattvakter på äldreboenden, lägerskolor, sjukhus och hotell ska ha utbildning i interna instruktioner som gäller just deras avdelning, samt ha goda kunskaper om interna brandanvisningar och anmälningsrutiner i den egna verksamheten.

Kunskap om brandlarmet: Alla anställda ska veta var brandlarmet sändes när larmet utlöstes (till brandförsvaret, bevakningsföretaget, eller om det endast meddelas internt och vem de i så fall ska kontakta).

Säkerställa ett tryggt och lärorikt sommarjobb

Genom att ge en grundlig utbildning för sommarvikariatarna bidrar du till att årets sommarjobb blir både tryggt och lärorikt. Detta är inte bara en investering i säkerheten för ditt företag, utan också en värdefull läroupplevelse för de unga arbetarna. Bra utbildning i brandsäkerhet kan vara avgörande för att förebygga olyckor och skapar en säker arbetsplats för alla.

Kom ihåg att brandsäkerhet är ett gemensamt ansvar – låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa en trygg sommar för alla!