Brandskyddsarbete på Hedda/Svaneskola

Här är vi på projekt Hedda/Svaneskolan i Lund och utför brandskyddsarbete. Första inflyttning kommer att ske sommaren 2023 och skolan kommer att stå helt klar 2024. Vi brandsäkrar framtiden.