Erbjudande – Nulägeskontroll på brandskyddet i er fastighet

Boka en kostnadsfri nulägeskontroll med oss på er fastighet

För att försäkra er om att er fastighet inte har brister erbjuder vi en nulägeskontroll. Detta innebär att vi går igenom er fastighet och ser över ert byggnadstekniska brandskydd.

En brand på ett företag kan ha omfattande och förödande konsekvenser på många olika nivåer.

Människoliv – Driftstopp – Värdeförlust – Miljöpåverkan

Förutom de mänskliga konsekvenserna kan en brand resultera i ekonomisk katastrof. Produktionsutrustning, lager, råvaror och färdiga produkter kan förstöras, vilket kan leda till förluster av miljontals kronor.

Dessutom kan företaget behöva stänga ner sin verksamhet under reparation och återuppbyggnad, vilket innebär förlorad intäkt.

Vi erbjuder en nulägeskontroll på det byggnadstekniska brandskyddet i er fastighet.

Vid denna nulägeskontroll går vi igenom:

– Byggnadstekniskt brandskydd
– Brandcellsgränser
– Kabeldragningar
– Laddningsplatser

Efter genomgången får du en bra bild över ert brandskydd och ni kan därefter göra en prioriteringslista om något behöver åtgärdas.

 

Hur ser brandskyddet ut i er fastighet eller på ert företag?

Vid denna nulägeskontroll går vi igenom följande moment: Byggnadstekniskt brandskydd / Brandcellsgränser / Kabeldragningar / Laddningsplatser