Eskild Larsen är ny vd för Firesafekoncernen

Eskild Larsen tar över efter Morten Ameln, som varit ägare och VD för Firesafe i 18 år. Larsen började den 5 september och kommer från tjänsten som VD för C-Medical Group. Han har även tidigare erfarenhet från byggbranschen genom chefsbefattningar i Mestergruppen.

– Jag har stor respekt för det arbete som har gjorts i Firesafe under så många år. Firesafe har haft en imponerande tillväxt och utveckling, säger Eskild Larsen.

På bild från vänster: Eskild Larsen och Morten Ameln

Larsen har en civilekonomexamen och en MBA från INSEAD. Han kommer från positionen VD för C-Medical Group, och innan dess var VD för Stamina Group. Från 2007 till 2014 var han i Ferd, där han de senaste två åren var i Mestergruppen. – Byggbranschen står för ett betydande värdeskapande och inte minst har branschen en viktig roll för att nå klimatmålen. Jag ser verkligen fram emot att komma igång och bli en del av den här viktiga branschen igen, säger Eskild Larsen.

Firesafe är Nordens ledande aktör inom brandskydd, med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Företaget grundades 1981. Morten Ameln har varit verkställande direktör och ägare sedan 2004. Firesafe har mångdubblat sin omsättning genom åren och är nu etablerat med 30 filialer i de fyra nordiska länderna. Företaget har också ett unikt utbud av tjänster och produkter, och har idag 850 anställda och omsätter 2021 1,1 miljarder NOK.

I juni 2022 sålde Ameln 60 % av företaget till FSN Capital, ett ledande nordeuropeiskt private equity-bolag. Morten Ameln kommer att fortsätta vara engagerad i Firesafe som styrelseledamot och han är också en betydande ägare till Firesafe. Tillsammans med FSN Capital har han stora framtidsambitioner för Firesafe.

– Efter 18 år som chef för Firesafe lämnar jag gärna över stafettpinnen till Eskild. Vi har haft en fantastisk utveckling under de här åren, men jag tycker att det är helt rätt att nya krafter nu får ansvaret att ta Firesafe till nästa nivå. Jag ser fram emot att bidra till Firesafes vidareutveckling som styrelseledamot och ser fram emot många spännande år med Firesafe, säger Morten Ameln.

– Firesafe är en ambitiös och ansvarsfull aktör med långsiktighet, byggd på sunda värderingar, och det är med stor motivation och ödmjukhet jag ser fram emot att leda företaget framåt, säger Eskild Larsen.

För mer information kontakta:

Eskild Larsen, VD, eskild.larsen@firesafe.no, tel 976 69 732
Morten Ameln, styrelseledamot, morten.ameln@firesafe.no, tel 971 99 390

På bild från vänster:
Eskild Larsen och Morten AmelnLadda ner pressrelease som pdf

Om Firesafe

Firesafe AS etablerades 1981 och är idag ledande inom brandskydd i Norden. Företaget har en omsättning på cirka 1,1 miljarder NOK och 850 anställda och 30 kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Lørenskog utanför Oslo. Tjänsteområdena omfattar brandteknisk rådgivning, entreprenörstjänster samt installation, kontroll och service av brandtekniska installationer. Företaget utvecklar även egna produkter inom brandskydd. Firesafe Energy är ett dotterbolag med ett offshore/marint marknadsområde. Firesafe har de senaste åren vuxit rejält både genom förvärv och organisk tillväxt.

Firesafes värderingar är kompetenta – professionella – engagerade.