Firesafe får FSN Capital på ägarsidan för att stärka bolaget i ytterligare tillväxt

Med FSN Capital som ny aktiv huvudägare kommer Firesafe att vara ännu bättre positionerat för framtida utveckling av koncernen både genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv.

FSN Capital har tecknat ett bindande avtal om att köpa majoriteten av aktierna i Firesafe. Morten Ameln återinvesterar en betydande andel och kommer att fortsätta äga cirka 40 % av Firesafe efter transaktionen.

Med 28 kontor/placeringar i de nordiska länderna spelar Firesafe en viktig roll både lokalt och nationellt för att hjälpa offentliga och kommersiella företag att uppfylla brandsäkerhetskraven. Firesafe har haft en stark tillväxt under flera år och 2021 bidrog över 800 anställda till att generera en omsättning på över 1 miljard NOK.

Med FSN Capital som ny aktiv huvudägare kommer Firesafe att vara ännu bättre positionerat för framtida utveckling av koncernen både genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv.

”Firesafe spelar en viktig roll i samhället genom att hjälpa till att skydda människor och egendom från brandrisker. Firesafe har de senaste åren vuxit till att bli en nordisk ledare på denna spännande marknad och vi ser stora möjligheter att accelerera den fortsatta tillväxten i samarbete med alla duktiga och erfarna medarbetare på Firesafe”, säger Eskil Koffeld,  Principal FSN Capital Partners, rådgivare för FSN Capital.

”Jag är mycket glad över att kunna välkomna FSN som en partner i vår fortsatta tillväxtresa. Vi har hittat en partner som bidrar med relevant erfarenhet och expertis för att kunna ta Firesafe till nästa nivå. Tillsammans ska vi utveckla, växa och professionalisera Firesafe, men ändå med målet att bidra till att öka medvetenheten om brandsäkerhet och skapa ett tryggare samhälle”, säger Morten Ameln, vd och ägare till Firesafe.

Om FSN Capital Partners

FSN Capital Partners, etablerat 1999, är ett ledande nordeuropeiskt private equity-bolag och investeringsrådgivare till FSN Capital-fonderna, som har ca. 40 miljarder NOK under förvaltning. FSN Capital-fonderna investerar i kontrollerande andelar i nordeuropeiska företag, och i syfte att bidra till ytterligare tillväxt, samtidigt som företagen blir mer hållbara, konkurrenskraftiga, internationella och lönsamma. Vårt ethosargument, ”vi är anständiga människor som skapar en anständig avkastning på ett anständigt sätt”, definierar våra kärnvärden. Vi känner en stark skyldighet att vara ansvarsfulla ägare och ha en positiv inverkan på samhället och miljön i och runt alla våra portföljbolag. FSN Capital har ett team på mer än 70 personer i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och München, förutom nio Executive Advisors med bred branscherfarenhet. Mer information om FSN Capital är tillgänglig på: http://www.fsncapital.com.

Slutförandet av transaktionen är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

För mer information, vänlig kontakt
Morten Ameln, Daglig Leder i Firesafe
Morten.ameln@firesafe.no +47 971 99 390

Eskil Koffeld, Principal på FSN Capital Partners  
(rådgiver på FSN Capital fonder) 
ek@fsncapital.com +47 900 60 493