Firesafe har förvärvat inkråmet i Brandskyddsteknik i Kävlinge AB

Kävlings brandskydd Firesafe

Den 1 maj 2016 har Firesafe Sverige AB förvärvat inkråmet i Brandskyddsteknik i Kävlinge AB.

Detta inkluderar personal, varulager, maskiner och verktyg, immateriella tillgångar samt pågående arbeten. Brandskyddsteknik i Kävlinge AB har därmed helt lagt ner sin verksamhet och aktiebolaget kommer att avvecklas.

– Först och främst vill jag välkomna våra nya medarbetare till Firesafe. Genom förvärvet stärker vi dels Firesafes position på marknaden i Skåne samtidigt som vi stärker vår organisation på kontoret när Peter Sandqvist, tidigare VD på Brandskyddsteknik, får rollen som Arbetsledare, säger Jörgen Berggren (Avdelningschef på Firesafe i Skåne).

– Det känns positivt att få komma till ett stort och välrenommerat företag som Firesafe med alla de möjligheter som erbjuds, säger Peter Sandqvist. Vidare tycker Peter att det ska bli kul och spännande att få utveckla arbetet i rollen som Arbetsledare.

Vid eventuella frågor rörande förvärvet, vänligen kontakta Jörgen Berggren på 070-835 28 16 eller Peter Sandqvist på 070-404 30 28.