Firesafe Sverige AB förvärvar Kidde Sweden AB

dubbellogga

02/23/2018 

Förtydligan: Kidde Sweden är ej att förväxlas med Kidde som fortfarande är ett eget produktvarumärke och en av världens största tillverkare av brandskyddsprodukter och som ingår i Carrierkoncernen. (Läs mer: https://www.kidde.com/home-safety/en/us/products/fire-safety/)


Norskägda Firesafe fortsätter sin nordiska tillväxt genom förvärvet av svenska Kidde Sweden AB och dess finska dotterbolag Kidde Finland OY. Sammanlagt har de två Kiddeföretagen cirka 115 anställda och en årlig omsättning på 180 MNOK.

Genom expansionen i produkt och serviceportföljen stärker förvärvet ytterligare Firesafes position som det ledande brandskyddsföretaget i Norden.

– För oss är förvärvet idealiskt eftersom det gör det möjligt för oss att realisera våra planer på en fortsatt nordisk expansion, säger tidigare VD för Firesafe, Morten Ameln, – Vår ambitionen är att erbjuda kunder i Norden innovativa och effektiva lösningar för brandskydd.

Starkt varumärke, stark historia
Kidde är nästan 100 år gammalt och är känt för sin tekniska kunskap om brandskyddsrelaterade tjänster och installationer i Sverige och Finland. Företaget är etablerat i flera svenska städer, inklusive Stockholm, Malmö och Göteborg samt i Helsingfors, Finland.
– Tillsammans kommer Kidde och Firesafe att kunna erbjuda en unik kombination av produkter och tjänster inom brandskydd. Vi ser mycket fram emot att få välkomna våra kunniga kollegor från Kidde, säger Ameln.
– Vi kommer att fortsätta att göra brandskyddet till en konkurrensfördel för våra kunder, fortsätter Ameln.

Första gången i Finland
Med kontor i Stockholm och Lund är Firesafe redan en av de ledande aktörerna inom passivt brandskydd i Sverige. Förvärvet av Kidde kommer att bidra väsentligt till Firesafes expansion genom nya tjänster och produkter inom brandskydd. I Finland, där Firesafe tidigare endast har sålt produkter genom partners, kommer företaget nu också att vara närvarande med egen serviceorganisation. Efter förvärvet fortsätter Kidde sin verksamhet under Kidde-varumärket, men företaget kommer att samordnas med Firesafes verksamhet.