Hjärtstopp på bankkontoret – ambulansen hyllar: ”Räddade livet på kunden”

Denna historia är ett verkligt bevis på att utbildning och kunskaper verkligen räddar liv.

– När jag fick höra detta blev jag alldeles varm i hjärtat, säger Firesafes utbildare Janne Olausson som utbildat Swedbanks personal i HLR och hjärtstartare.

En tisdag i maj för några veckor sedan föll plötsligt en kund ihop på Swedbanks kontor i Mariestad. Personal agerade snabbt, delade upp arbetsuppgifter och kunde starta hjärtat före räddningspersonalen var på plats.

– De gjorde precis enligt regelboken, och personen kunde själv gå ut till båren, berättar ambulanssjuksköterska Anna Grundström.

Det var för en tid sedan som Janne var hos kunden Swedbank och hade utbildning. I kursen pratade vi om vikten av tidig HLR, samarbete, kommunikation, att larma 112 och att det är bättre att göra något än ingenting. En hjärtstartare finns på plats så även hantering och användande av denna ingick i kursen, berättar Janne.

– Man vet aldrig hur man reagerar när man är under stress men med regelbunden utbildning så ökar chanserna att man agerar rätt. Det är också viktigt att man upprepar utbildningen. Övning ger färdighet, säger Janne.


En dag efter den dramatiska händelsen är återigen ambulanspersonal på plats i Swedbanks kontor i Mariestad.

– Vi vill lämna över en blomma för en fantastisk insats, säger ambulanspersonalen som representeras av Anna Johansson, Anna Grundström och Monika Esplund. Swedbanks personal var jättesnabba på att defibrillera och räddade livet på kunden.

–Vi var många i personalen som jobbade snabbt, säger kontorschefen Sofie Nyholm och tillägger: Jag är glad för att vi har fått utbildning i det här, men att agera i det här tillståndet när det är på riktigt, det var tufft.

Jag är så klart mycket glad över att allt gick så bra och stolt över personalens agerande. Det är fantastiskt roligt att få arbeta med livräddande kunskaper säger Janne.

– Jag vill avsluta med att påminna alla att om man har en hjärtstartare på arbetsplatsen så är inte det tillräckligt om inte personalen har utbildning. Och repetion är nyckeln till att rädda liv, säger Janne.

Tack till Mariestads-tidningen som skrivit artikeln som vi fått ta del av.
Läs gärna hela artikeln här:

https://www.mariestadstidningen.se/2022/05/18/hjartstopp-pa-bankkontoret-ambulansen-hyllar-raddade-livet-pa-kunden/

Sofie Nyholm, kontorschef på Swedbank Mariestad och hennes kollegor Johan Roos, Eva Rosell, Jakob Dahlgård-Söderberg samt Arma Visic hyllades av ambulanspersonalen Anna Johansson, Anna Grundström och Monika Esplund för sin livräddningsinsats.
Jan Olausson, utbildare på Firesafe