Nu är vi ETT Firesafe – Vi har genomgått en fusion

_mg_7142_as_smart_object-1_lang3

Nu är vi ETT bolag! Från och med den 1 januari 2021 har systerföretagen Firesafe Sverige AB och Firesafe Protection i Sverige AB genomgått en fusion.

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd. Detta omfattar entreprenadtjänster, brandservicetjänster, konsulttjänster, produkttillverkning samt produktförsäljning.

Tillsammans med vår koncern, med huvudsäte i Oslo, har Firesafe ett 30-tal avdelningskontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Totalt är vi 800 anställda varav ca 200 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter 1000 MSEK. 
 
Vår affärsidé är att tillgodose alla behov inom brandskydd genom entreprenader och försäljning av produkter. Med vår värdegrund / Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Firesafe Sverige AB förvärvade 2017 företaget Kidde Sweden AB numera Firesafe Protection i Sverige AB. Nu är det äntligen dags att vi skall bli ett Firesafe. 

Utåt har vi upplevts som ett bolag i många år men nu är det dags att förena bolagen även juridiskt.
Vi är i en stark tillväxtfas och då vill vi vara ett bolag.

Bolaget kommer ha namnet Firesafe Sverige AB, men kommer ha Firesafe Protection Sverige AB:s org.nr 556262-9260 vilket innebär att bolaget med org nr 556244-8430 därmed kommer att upphöra som eget bolag.

En fusion innebär att det övertagande bolaget (556262-9260) tar över allt ansvar från det fusionerade företaget. Det innebär att alla kontrakt, avtal etc. utfärdat i det gamla bolagets namn fortsätter att vara gällande.

Ni meddelas härmed även om er rätt att motsätta er om att Fusionsplanen verkställs. Om ni avser att motsätta er att Fusionsplanen verkställs ska ni skriftligen anmäla detta till Bolagsverket. 
Anmälan skickas till: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Har ni frågor kring förändringen – tveka inte att kontakta er ordinarie kontaktperson hos oss.

Med vänlig hälsning
Morten Ameln, VD
Firesafe Sverige AB

2021-01-18