Vi är numera ISO certifierade

Vi är mycket glada och stolta över att vi numera är certifierade enligt ISO 9 001 (kvalitet), 14 001 (miljö) och 45 001 (arbetsmiljö).

Genom att följa våra rutiner och processer beskrivna i vårt ledningssystem, säkerställer vi att vår organisation arbetar strukturerat och effektivt, samtidigt som vår verksamhet präglas av ett kontinuerligt förbättringsarbete.

– Även om vi har tilldelats våra certifikat, så har vårt arbete med ISO-standarderna bara börjat. Vi kommer nu att fortsätta utveckla Firesafe genom att exempelvis förbättra kvaliteten på de jobb vi utför och öka kundnöjdheten (ISO 9001 – kvalitet). Vidare kommer vi också att arbeta för att minska vår miljö- och klimatpåverkan genom att begränsa våra utsläpp, fasa ut miljöfarliga kemikalier och förbättra vår avfallshantering (ISO 14001 – miljö). Slutligen ska även vi systematiskt arbeta för att göra våra arbetsplatser säkrare genom att identifiera risker, förebygga olyckor och säkerställa att vi följer de lagar som omfattar vårt arbete (ISO 45001 – arbetsmiljö), säger Alexander Laskaridis som ansvarat för certifieringen.

Denna certifiering är ett bevis på att vi som företag har kvalitetssäkrats och vår förhoppning är nu att våra kunder samt samarbetspartners ska känna sig än mer trygga med vårt arbete.