Så eldar du säkert och effektivt i din eldstad

Oron för skenande elpriser gör att fler vill värma sina bostäder med en eldstad.

Detta gör att man befarar fler villabränder när kylan kommer i och med att många fler eldstäder och kaminer kommer tas i bruk.

Vad ska man då tänka på för att känna sig trygg med sin eldning?

Här följer några punkter för hur du eldar säkert i vinter.

  • En eldstad måste vara godkänd för eldning. Den ska ha genomgått sotning och vara brandskyddskontrollerad.

  • Elda aldrig skräp som plast eller hushållssopor. Det är dålig för hälsan, miljön och det är förbjudet.

  • Virket måste vara rätt. Inget målat eller impregnerat virke. Det ska vara torr ved som ska ligga inomhus minst 24 timmar innan. Då blir eldningen effektivare och temperaturen rätt.  Fuktig ved ger fel temperatur och sotbildning i skorsten vilket ökar risken för sotbrand.

  • Lär dig tända rätt. En rejäl startbrasa med småpinnar eller ännu bättre tänd med tändpåsar eller tändkuber.

  • Överhetta inte. Elda max två, tre kilo ved per timme. Se vad din eldstad klarar av.

  • Ta hand om soten och askan på rätt sätt.

  • Placera ingenting i närheten av eldstaden som lätt kan fatta eld.

  • Ha brandsläckare och brandfilt på en nära lättillgänglig plats.

  • Se till så alla brandvarnare fungerar och ha en i alla rum. Framförallt där kaminen är. Glöm ej sovrummet.

Tänk på att röken dödar och det räcker med 3-5 andetag av brandrök för att bli medvetslös.

Källa: Sverige radio och Firesafe