SBA-Academy Total – Så här gör vi det enkelt för dig

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” skall ägare och nyttjare av en fastighet bedriva ett SBA för att förhindra och begränsa branduppkomst.

Var står ni i ert systematiska brandskyddsarbete? Behöver ni få en helhetsbild och djupare kunskap för att bedriva ett effektivt SBA?

Med Firesafe / SBA-Academy Total får ni allt ni behöver för att säkerställa ett fullständigt systematiskt brandskyddsarbete. Vi skapar en anpassad utbildningsplan för ert företag.

Vårt 1-åriga start- och utbildningspaket inkluderar:

  • SBA startpaket – Grunden för ert systematiska brandskyddsarbete.
  • Brandutbildning – Praktiska och teoretiska kunskaper om brandskydd.
  • Första hjälpen och HLR – Livsviktiga färdigheter vid nödsituationer.

Vi gör det enkelt för er genom att erbjuda ett förmånligt paketpris som inkluderar alla dessa viktiga delar.

Vi kompetensutvecklar er i systematiskt brandskyddsarbete