Tack alla som kom till vår monter – SKYDD 2022

Tack alla som kom till vår monter på SKYDD2022.

Vi är mycket tacksamma för alla besökare som kom till vår monter. Nästa 100 personer gjorde vår quiz och vi hade många intressanta diskussioner och frågor om brandskydd, brandsäkerhet, byggnadstekniskt brandskydd, utbildningar, HLR, släcksystem och mycker mer inom våra tjänsteområde. Det blev många nya möten och mycket inspiration för oss.

Mässan hade över 200 utställare och totalt 10 193 personer deltog, varav 8 523 utgjordes av besöksregistreringar.