Sommarjobbare, vikarier och brandrutiner

Årets sommarvikarier och sommarjobbare är på plats. På kontoret, i butiker, restaurangen, vårdhem, i lagret och i industrier. Nya personalkostnader och nya rutiner ökar risken för brand. Kom ihåg god förberedelse och grundlig träning av sommarveckorna.

Se till att alla tillfälliga känner till rutinerna och vet vad du ska göra vid brand eller brandlarm. Samtidigt är det lika viktigt att alla vet hur man förhindrar brand på arbetsplatsen.

Vi har följande punkter som alla arbetsplatser bör ta hänsyn till:

  • I god tid före sommaren måste fördelningen av brandskyddsansvaret i samband med semesterplanering klargöras och kännas för de anställda.
  • Chefen eller den som anställer/anställer personer ansvarar för utbildningen.
  • Utbildningen ska omfatta en översyn av brandinstruktioner, släckningsutrustning, flyktvägar och mötesplats vid brand.
  • Nattvakterna i vårdhem, lägerskolor, sjukhus och hotell måste utbildas i interna instruktioner som gäller deras specifika avdelning och ha god kunskap om interna brandinstruktioner och varningsförfaranden i sin egen verksamhet.
  • Alla måste veta hur brandlarmet fungerar och om och till vem det har kopplats vidare när ett larm utlöses (brandtjänst, säkerhetsföretag, eventuellt om det bara meddelas internt och vem de ska ringa).

Vi önskar er en fin sommar!