Tänk på säkerheten på Valborg

Valborgsmässoafton , dagen då många ger sig ut på ett allmänt valborgsmässofirande eller skapar sin egen majbrasa. Men innan du går ut och firar finns det några viktiga saker att tänka på speciellt om du själv ska elda.

Om och när eldningsförbud råder kan skilja från kommun till kommun, för att ta reda på vad som gäller där just du bor kan du besöka din kommuns hemsida. Ska du anordna en tillställning på allmän plats krävs alltid tillstånd, som du söker hos polisen. Ska du ha en större brasa behöver även brandförsvaret informeras.

Några saker att tänka på och ta hänsyn till vid eldning:

 • Ta hänsyn till vädret, elda inte om det råder torrt eller blåsigt väder
 • Se till att materialet som du ska elda är torrt
 • Elda bara torrt trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Gräs och löv ger upphov till störande rök och
  får inte eldas.
 • Ha alltid fungerande släckutrustning tillhands
 • Lämna aldrig elden obevakad utan ha uppsikt över elden tills den är helt släckt eller se till att släcka den när du går därifrån. Tänk också på att glöden kan söka sig ner i marken så det gäller att vara extra försiktig och noggrann.
 • Elden får inte innehålla miljöfarligt avfall
 • Elda på en säker och öppen plats där elden inte kan sprida sig och undvika att elda på en torr mark
 • All eldning sker på eget ansvar
 • Ta alltid reda på fakta kring vad som gäller och inte gäller vid eldning innan du sätter igång

Våren medför ofta att många rensar upp i sina trädgårdar genom att rensa och elda, men att elda innebär alltid en risk för fara. Bränder ökar vanligtvis på vår och sommar, vilket gör att det är extra viktigt att vara försiktig. Tänk också på att du inte får störa dina grannar och elden får inte utgöra någon fara eller risk för spridning till närliggande områden.

Trevlig Valborg!

Valborgseld_Firesafe