Tester av brandtätning av genomföringar i sandwichelement


Nya konstruktioner och lösningar kräver nya brandtester.


Byggnadstekniskt brandskydd handlar om att fördröja brandspridning. De produkter som används ska inte bara uppfylla lagkraven utan även ha egenskaper som fungerar i alla förekommande material. I samband med att byggbranschen utvecklas och förändras måste våra produkter testas och genomgå prövningar. Därför testar vi alla nya lösningar i ett testlaboratorie. Vi har tidigare gjort tester av genomföringar med våra produkter i KL trä där resultaten ledde fram till en dokumentation och en utförlig handbok. Nu har vi påbörjat tester av brandtätning av genomföringar i sandwichelement.

Firesafe är en del av ett stort testprogram på DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.


– Det vi har börjat med nu är att testa vår huvudprodukt för brandskydd, FIRESAFE GPG MORTAR, i sandwichelement säger Pål Paulsen, produktchef för brandskyddsprodukter på Firesafe.

Det är ett krav i lagstiftningen att produkter ska testas för vad de ska användas till. När produktdokumentation finns tillgänglig från ett test ska produkten i princip installeras och monteras på exakt samma sätt utanför byggnaden (som testat i testlaboratoriet), fortsätter Pål Paulsen.

Dagens byggnader sätter ny standard för brandtester

Pål Paulsen


Brandskydd i den här typen av konstruktioner är inte helt nytt för oss. Vi har både detaljteknik och utfört brandskydd i dessa konstruktioner tidigare.

– Vi upplever en stor ökning i byggbranschen av användningen av sandwichelement, både med och utan brandmotstånd. Vad vi upplever är att de olika tillverkarna av denna typ av konstruktioner saknar lösningar för att brandsäkra tekniska installationsgenomföringar. Vi har därför valt ett större testprogram på DBI för att dokumentera brandsäkring med våra lösningar. Med detta är vi bekräftade att våra tidigare verifierade, detaljdesignade lösningar uppfyller kraven, säger Pål Paulsen.

– Vårt första genomförda test på DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, genomfördes den 12 januari i år. Testet bestod av installationsgenomföringar i vägg, typ Sandwichelement. Vi har även tagit fram ett separat system för inramning i urtag för tekniska installationer. I testet valde vi att testa de vanligaste installationerna som används i praktiken för denna typ av byggnad:

– Enskilda och flertal kabelgenomföringar
– Räfflat kabelrör av plast
– Avloppsrör av plast
– Isolerade stålrör och ventilationskanaler
– Tom ursparing
– Installationerna testades med och utan inramning

Planläggning och resultat

Christian Basbøll


– För att planera och bygga ett brandprov för dessa installationer kontaktade vi Christian Basbøll på DBI som har hjälpt oss att bygga och genomföra detta test. Vi är mycket nöjda med DBI och Christian Basbøll, som även kommer att bistå oss med nästa test, fortsätter Pål Paulsen.

– Firesafe har nu genomfört sin första brandtest hos oss och det visar sig att Firesafes produkter är väl lämpade för den här typen av konstruktion, säger Christian Basbøll, Resistance to Fire Engineer på DBI.

Den här typen av brandtest kan vara svår, och kräver rätt produkter och lösningar. Jag tycker Firesafe är professionella, och ser fram emot ett samarbete vid nästa brandtest under april-maj, fortsätter Christian Basbøll.

I detta första test utfördes ett vattentest på en varm provbit; ”The Hose Stream Test”. Det innebär i korthet att du applicerar vatten med ett tryck på 3,2 bar direkt på en varm provbit efter en brandtest. Detta är teststandarden för UL-godkännande.

Vattentrycket tjänar som en indikator på två viktiga egenskaper: 1) brandtätningens eller aggregatets integritet efter brandexponering och 2) materialets övergripande tillförlitlighet för att utföra sin avsedda funktion. För brandskyddssystem är det viktigt att få en indikation på prestandaintegritet. När ett brandtätningssystem förlorar sin integritet kan det tillåta brand att spridas genom att skapa passager för lågor och heta gaser.

Det var imponerande att se att brandtätningarna och sandwichelementväggen fortfarande var intakta efter detta Hose Stream-test.

Nu har vi testat Firesafe GPG Mortar och kommer fortsätta med tester av andra brandtätingsprodukter i sandwichelement.

Bilderna ovan visar exponerad sida efter brandtest i 90 minuter, applicering av vatten och kylning efter test.