En rätt placerad brandvarnare räddar liv

brandvarnare_firesafe


I Sverige dör årligen ca 100 personer i bränder och statistiken är återkommande år efter år, den vanligaste dödsbranden sker i hemmet och nattetid. En fungerande brandvarnare med rätt placering räddar liv.

Alla bostäder ska vara försedda med brandvarnare enligt lagen om skydd mot olyckor.

Några rekommendationer som gör ert hem mer brandsäkert:

  • Kontrollera brandvarnaren regelbundet. Om man kan byta batteri byt batteri 1 gång per år t ex 1 advent så att det blir lättare att komma ihåg.
  • Ha minst två brandvarnare även om ni bor litet ifall den ena av någon anledning inte skulle fungera.
  • Använd gärna brandvarnare som kan seriekopplas.
  • Placera brandvarnare i allrum och varje sovrum för tidig varning (glöm inte barnens rum eller eventuella gästrum).
  • Villa eller radhus i flera våningsplan bör ha minst en brandvarnare på varje våning
  • Rekommendationen är att en brandvarnare ej bör överskrida 60 m² eller placeras för nära en vägg (ca 50 cm).