Hur går en utrymningsövning till?

Hur går en utrymningsövning till?

Vi har utfört en utrymningsövning tillsammans med en kund i en av deras fastigheter och tillsammans med de företag som huserar där.

Att öva utrymning för att upptäcka eventuella brister, gör det möjlighet att förbättra utrymningen och brister inför ett skarpt läge och på så sätt minska risken för olyckor.

Att utföra en utrymningsövning sätter organisationen på prov och genom att genomföra en utrymning är det lättare att upptäcka eventuella brister som kan åtgärdas och övas på inför en skarp situation.

Bygganden som utrymdes har 5 plan och rymmer 3 olika verksamheter. Vid utrymningsövningar finns alltid observatörer på plats, utplacerade i fastigheten, för att observera och fånga upp brister. I detta fall iscensätts branden framför huvudentrén, som är den mest utsatta punkten där alla är vana att passera vid in och utgång. Nu gäller det att istället öva på att hitta och vara medveten om alternativa utrymningsvägar.

Utrymningen genomfördes med mycket engagerade och intresserade deltagare som hade bra kunskap om de rutiner som bör följas vid utrymning.

Verksamheterna följde sina internrutiner vilket ledde till en snabb och effektiv utrymning, vilket belyser vikten av att interna rutiner finns. Deltagarna beger sig därmed snabbt till återsamlingsplatsen för att samlas för inräkning och rapportering via utrymningsledare till Räddningstjänst.

Det finns många saker att tänka på vid en utrymning bland annat att aldrig springa ut i ett rökfyllt trapphus på grund av att brandrök är väldigt giftig. Detta är ett av många misstag som kan upptäcks vid en utrymningsövning. Det är också av stor vikt att inte använda hissen, som många gånger slutar fungera vid brand.

En utrymningsövning bör i regel genomföras en gång per år enligt rekommendation.