Missade du vårt webinar på temat SBA

Webinar_SBA_Firesafe

Webinar på temat SBA

Visste ni att ALLA som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?
I grund och botten handlar SBA om att arbeta proaktivt på ett strukturerat sätt för att på så vis förkomma eventuella brandrisker från att bli ett reellt hot.
Vad är fördelarna med att bedriva SBA strukturerat och hur kan man bedriva detta på bästa sätt oavsett verksamhetens storlek utan att göra det krångligt eller svårt?

Dessa frågor tog vi upp på det webinariet vi hade den 16/12 2020.

Missade du att delta?
Då kan du se det här i efterhand.