Varför höjer inte offentliga institutioner sina krav vid offentliga upphandlingar inom brandsäkerhet?

Inför SKALL-krav i upphandlingsprocessen

I Firesafes arbete som en totalleverantör inom brandsäkerhet och brandskydd deltar vi ofta i upphandlingar med anbud som regleras enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)

I grund och botten syftar LOU till att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedlen samt underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor samt se till att det företag som säljer de efterfrågade tjänsterna till de mest förmånliga villkoren vinner.

– I detta finns stora brister i syfte att köpa billigt i stället för bra! Att lägga till SKALL-krav hade höjt kvalitén och säkerställt att anbudsgivaren verkligen uppfyller kraven, säger vår VD Håkan Bergström som har tittat över hur dessa upphandlingar verkligen fungerar. På två områden skulle ett SKALL-krav höja kvalitén markant. Det är ISO-certifiering och utförande av egen personal.


ISO-certifiering som kvalitetsstämpel


När det gäller kvalitetssystem och ISO-certifiering kan en upphandlingstext lyda så här:

”Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetsledningssystem för den egna verksamheten som omfattar följande punkter: …

Redovisa ledningssystemet enligt dessa punkter eller bifoga kopia på certifiering enligt ISO 9001:2015 eller likvärdig standard som inkluderar de nämnda punkterna.”

Eftersom SKALL-kravet inte är att man SKA ha en ISO-certifiering kan företag som ”hittar på lite rutiner och hur avvikelser från dessa rutiner ska hanteras” vara kvalificerade under likvärdig standard. Det ställs alltså inget SKALL-krav på en tredje part som på ett seriöst sätt säkrar att kvalitetsarbete bedrivs och dessutom ska förbättras varje år, säger Håkan.

Att kräva ISO-certifieringar i offentliga upphandlingar är som att säkerställa att vi investerar i företag och organisationer som tar kvalitet på allvar, vilket i sin tur ger en extra trygghet för den offentliga sektorn och för medborgarna.

– Mitt förslag är att ISO 9001 och ISO 14001 ska vara ett SKALL-krav. Det finns gott om företag som är certifierade och som kan konkurrera inom offentlig upphandling vad gäller förebyggande brandsäkerhet, säger Håkan.


Egen personal som utförare

Håkan lyfter även fram behovet av att det är anbudsgivaren med egen kompetent personal som är involverad i att utföra tjänsterna.

– När det gäller upphandling av till exempel utbildningar så tar återigen upphandlarna genvägar genom att skriva t ex:

Anbudsgivare ska kunna erbjuda teoretiska och praktiska utbildningar/övningar i brandsäkerhet för XX-bolagens personal på XX-bolagens alla orter:
– SBA (innehållande genomförande av kontroller)
– Heta Arbeten, Grund och Instruktör
– Brandskyddsutbildning (innehållande utrymningsövningar och släckövningar)
osv.

Det som saknas i ovan är att upphandlaren inte har som SKALL-krav att denna typ av utbildning ska utföras med leverantörens egenanställda personal. Det många valda leverantörer gör efter att de vunnit upphandlingen är att kontraktera frilansande utbildare, spridda över landet, för ett genomföra det som upphandlaren önskar.

– Hur ska ett sådant upplägg kunna säkerställa att all personal får samma info, utbildning och kvalitetsnivå?

Sätter man ihop SKALL-krav på både ISO certifiering och krav på egenanställd personal då uppdrag ska utföras, kommer man långt i att höja kvalitén samt ge våra offentliga anställda bättre förutsättningar att hantera ett påbud och en eventuell brand, säger Håkan

– Outsourcing kan vara ekonomiskt fördelaktigt, men att ha egen personal ger extra kvalitetssäkerhet, säger Håkan.

Genom att inkludera sådana SKALL-krav när det gäller brandskydd i anbudsförfrågningar kan upphandlande myndigheter säkerställa att de endast överväger anbud som uppfyller grundläggande säkerhetskrav och därmed främja en hög standard.

Sammanfattningsvis är det dags att erkänna att SKALL-krav och ISO-certifieringar är avgörande för att skapa en stark och hållbar grund för offentliga upphandlingar. Genom att ställa tydliga krav och kräva certifieringar höjer vi ribban för säkerhet och kvalitet, avslutar Håkan.