Firesafe EX

Firesafe tätningsmedel EX är en brandskyddande, värmeexpanderande grafitfogmassa. Tätningsmassan reagerar på värme och expanderar redan vid 150°C. Den expanderar mer än 13 gånger sin ursprungliga volym efter 30 minuter vid 550°C med 5 bars tryck. Tätningsmedlet tätar genomföringar och hålrum inom några minuter.

Firesafe EX används främst som brandsäker genomföringstätning i tegel/gjutna eller gipsskivor konstruktioner tillsammans med mineralull/stenull eller polystyren baksida, samt fogtätning av fogar och springor.

Används som genomgående tätning för:
– Enkla plaströr av PVC, PP, PE.
– Enskilda eller större buntar med kabel.
– Enskilda metallrör isolerade med brandfarlig PU-isolering eller brandklassad mineralullsisolering samt mindre metallrör i buntar.

Öppningar som ska tätas eller fogas måste vara fria från damm och fett. Vid absorberande material som Siporex, lättbetong och liknande bör det grundas innan tätning eller fogning. Blanda 1 del tätningsmedel och 2 delar vatten för en primer. Applicera den färdiga primern med en borste eller sprayflaska. Låt primern torka i 30 min. Firesafe tätningsmedel EX bör inte installeras vid temperaturer lägre än + 5 ºC. Tätningen utförs med hjälp av en patronspruta och vanliga fog. Verktyget rengörs med vatten.

Produktfakta