Firesafe Fire Wrap

FIRESAFE Fire Wrap används för brandskydd av plaströr och aluminiumrör Alu-PEX i väggar och golv. FIRESAFE Fire Wrap kommer i enkla remsor anpassade till rördiameter eller 18 m rulle. (FIRESAFE Fire Wrap on Roll).

FIRESAFE Fire Wrap är en flexibel remsa / remsor med värmeexpanderande grafitmaterial. Grafitmaterialet i FIRESAFE Fire Wrap expanderar vid en temperatur av 180 ºC, till 18 gånger av sin ursprungliga volymen. FIRESAFE Fire Wrap kan installeras i små öppningar som enstaka brandtätningar i väggar och golv i kombination med FIRESAFE FT Acrylic, eller installeras i stora öppningar kombinerat med FIRESAFE FT Board eller i FIRESAFE GPG MORTAR. För övriga installationsdetaljer, se monteringsanvisningarna för FIRESAFE Fire Wrap och FIRESAFE FT Board.

Till våra produkter