Firesafe FT Acrylic fogmassa

Firesafe FT Acrylic är värmeexpanderende, enkomponent akryl-baserad fogmassa.

Användningsområde: Brandtätning av större fogar och spalter samt genomföringar som enstaka kablar eller kablar i bunt; enkelstående El PVC slangar ≤16 mm av plast och enskilda plaströr PVC ≤Ø50mm; genomföringar av isolerade aluminiumrör Alu PEX, isolerade koppar- och stålrör samt mindre oisolerade rör av stål och koppar.

Till våra produkter