Firesafe FT Graphite

Firesafe FT Graphite är en vattenbaserad värmeexpanderande enkomponents grafitfogmassa. Brandfogmassan expanderar redan vid temperatur på ca 180°C. Expansionen är ca 20 gånger fog tjockleken och sker med högt tryck. Produkten har därför mycket goda brandtekniska egenskaper.

Till våra produkter