Firesafe Reserve

FIRESAFE KL-reserve är ett system för senare dragning (omdragning) av kabel i kombination med FIRESAFE GPG MORTAR Brandstoppsystem.

Produkten har testats och utvecklats för användning i brandklasser upp till EI 180 – EI 240. FIRESAFE KL reserv består av plast, typ PVC-U enl EN 61386-21.