Första-hjälpen-station

Första Hjälpen innebär hjälpåtgärder som omedelbart måste vidtas på plats för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Detta innefattar även ögonspolning. 
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av första hjälpen produkter som stationer, ögonduschar, aktuväskor och refiller.

Första Hjälpen-Station kan hantera fler typer av skador och dessutom enkelt anpassas efter olika vårdbehov. 

Art nr: C490900

Till våra produkter