Inertgassystem

Gassläcksystem av typ inertgas släcker genom att syrenivån sänks till en nivå där en brand inte kan utvecklas. Inertgas är en blandning av luftgaserna kväve, argon samt koldioxid.

Vi är av SBSC certifierade för installation av alla typer av inertgaser. För att nå fullgod funktion och samtidigt säkerställa personsäkerhet krävs en noggrann beräkning av släckmedelsmängd. Firesafe håller i hela installationen från beräkning och projektering till driftsatt släckanläggning.

Till våra produkter