Integral IP CXF – Intelligent och kraftfull

Till den kompakta brandlarmcentralen Integral IP CXF kan upp till 500 enheter anslutas till två slingor i basutförandet. Dessutom har den ytterligare ett gränssnitt som valfritt kan anslutas till en LAN-nätverkskomponent, två ytterligare slingor, en universell gränssnittskomponent eller en komponent för in- och utdata.

Varje central är en självständig enhet med egen strömförsörjning och batterier som förutom till detektorgrupper och styrningar även kan anslutas till externa manöverpaneler, brandkårsmanöverpaneler, skrivare, etc. Integral IP CXF kan vid behov anslutas till en Integral LAN och finns i olika rackutförande – med eller utan protokollskrivare eller som blackbox.

Överblick över det viktigaste:

  • Programvaruredundans
  • TCP/IP-gränssnitt, nätverkskompabilitet
  • X-LINE: Upp till 4 slingor
  • Upp till 250 enheter per slinga

Till våra produkter