Novec 1230 släckgassystem

Den idag vanligaste kemiska släckgasen är Novec 1230. Novec bekämpar brand genom att reducera energin (värmen) på kemisk väg. Den är godkänd för bemannade utrymmen och har minimal miljöpåverkan. Släckanläggningar med Novec 1230 är mycket lämpliga för skydd av elektronisk utrustning som exempelvis serverrum.

Till våra produkter