Firedetec Kökssläcksystem

  • Komplett släcksystem för resturanger och storkök
  • Ett komplett släcksystem med detektion för resturanger och storkök.
  • Enkel och flexibel installation
  • Snabb och effektiv släckning
  • Hög tillförlitlighet, ingen elektricitet eller rörliga delar

Firedetec kökssläcksystem reducerar brandrisker som kan uppstå i brännbart matlagningsfett och öppen eld. Minskar risk för personskador och skador på utrustning som leder till driftstopp.

Firedetec släcksystemet använder en speciell slang som fungerar som en värmedetektor. Slangen är trycksatt för en snabb detektion och utlösning av systemet.

När slangen utsätts för flammor och värme brister den då temperaturen uppnår 175oC, öppnar behållarven­tilen och släckvätskan strömmar ut ur munstyckerna. Branden släcks snabbt och effektivt. Släckvätskan reagerar med det varma matfettet och bildar ett skumtäcke som hindrar återtändning.

Ett förprojekterat system täcker normalt två köks­maskiner och ett fettfilter. Systemet levereras med en tryckbrytare för styrning av maskinstopp och larm. Behållare levereras ofylld, den fylls och tryck­sätts på plats vid driftsättningen.