Hjärtstartare Lifepak CR2

LIFEPAK CR2 är en kraftfull, lättanvänd AED, Hjärtstartare

Avancerad teknik inklusive cprINSIGHT, Wi-Fi-anslutning och kontinuerlig självövervakning säkerställer att enheter och svarare alltid är beredda att leverera snabb, livräddande behandling.

Lifepak CR2 – enkel och tydlig grafik
Lifepak CR2 har en design med enkel och tydlig grafik. HLR innebär förbättrad blodcirkulation och bättre överlevnadsodds. Lifepak CR2 genomföra en analys av hjärtrytmen under tiden HLR utförs, vilket minskar uppehållen i HLR. Något som är mycket väsentligt enligt senaste HLR-riktlinjer. LIFEPAK CR2 är den enda AED som har EKG-rytmanalys, vilket minskar pauser mellan HLR och defibrillering. 

LIFEPAK CR2 är mycket driftsäker och genomför dagliga självtester av viktiga funktioner. Den är en mycket användarvänlig och smidig hjärtstartare som passar i de flesta miljöer, tack vare en hög IP-klass: 55. 

Fakta om Lifepak CR2
• Hjärtstartare/Defibrillator
• QUIK-STEP™-elektroder, Elektroderna avlägsnas direkt från plattan för snabb applicering på såväl vuxna som barn.
• Analystekniken cprINSIGHT™, analyserar efter stötbar rytm under HLR utan något behov för pauser.
• Metronom och HLR-vägledning, Fastställer en effektiv takt och guidar användare så att, utövandet detekteras och åtgärdas efter behov.
• Tekniken ClearVoice™ Detekterar bakgrundsbuller och justerar volymen automatiskt för att säkerställa tydliga anvisningar.
• Högsta tillgängliga energi Upp till 360J för mer effektiva stötar efter behov.
• Tvåspråkig Växla mellan två förinställda språk under användning.
• LIFEPAK TOUGH™ IP55-märkning, framtagen för utmanande miljöer.
• 8-års garanti
• Standby tid ca 4 år
• Lång hållbarhet på elektroder, byts var 4:e år

Art nr 327338 – Hjärtstartare Lifepak CR2

Till våra produkter