Ögondusch / Första hjälpen

Cederroth Ögondusch
Om det sker en olycka så har man med rätt utrustning större chans att rädda ögonen.
När alkalier eller syror hamnar i ögat förändras pH-värdet i ögat och frätning påbörjas. Det viktigaste att tänka på när olyckan är framme är att snabbt börja skölja bort de farliga kemikalierna och återställa ögats pH-värde. Därför är Cederroths ögondusch buffrad. Den fungerar som en stötdämpare och återställer pH-värdet till ögats normala pH. Cederroths buffrade Ögondusch har en neutraliserande effekt, späder ut och sköljer bort.

Ögat har ett neutralt pH-värde (pH 7). Syror har ett lågt pH-värde och alkalier har ett högt pH-värde. Cederroth Ögondusch rekommenderas av ögonspecialister i en studie där olika sköljvätskors effektivitet mot alkalier jämförs, eftersom den har en neutraliserande effekt. Cederroth Ögondusch uppfyller kraven i Europastandarden SS-EN 15154-4

Vid hantering av frätande kemikalier – ha flera flaskor till hands samt en fast sköljanordning. Ha fler flaskor i beredskap för att kunna skölja länge, i minst 15 minuter, samt för att ha med vid transport till sjukhus. Placera ögonduschflaskor i direkt anslutning på de ställen på arbetsplatsen där det finns stor risk för ögon olyckor för att snabbt kunna påbörja sköljning.

Cederroth Ögondusch – funktioner
Inbyggd ögonkopp leder vätskan mot ögat utan onödigt svinn, hjälper till att hålla ögat öppet vid sköljning. Rikligt flöde för effektiv sköljning under den första kritiska fasen. Flaskan är utformad så att ögat sköljs med ett rikligt flöde i ca 1,5 minut. I avsedd station eller hållare går flaskan snabbt attutlösa med en hand och sköljning kan påbörjas omedelbart. Tydliga och enkla instruktioner. Flaskan töms utan att man behöver trycka på den.

Var behövs Cederroth ögondusch
På arbetsplatser med hög risk för ögonskador är det extra viktigt att det finns rutiner för att hantera akuta olyckor. Vanliga orsaker till skador är exploderande batterier, stänk från lut, ammoniak, cement, kalk, maskindiskmedel, rengöringsmedel, vissa tvättmedel, avfettningsmedel, färg, målarsoda och lim. Även metallspån, smuts och damm bör omgående sköljas bort för att inte fastna i ögat. Om metallspån har fastnat i ögat så kan de inte sköljas bort utan behöver avlägsnas av läkare.

Art nr: C7221 – Ögondusch fickformat, 235 ml 
Art nr: C725200 – Ögondusch 500 ml

Till våra produkter