Ögondusch / Första hjälpen

Kemikalier i ögat kan orsaka allvarliga skador inom 1-5 sekunder och risk för total blindhet efter 1-5 min. Sköljning av ögat som påbörjats inom några sekunder kan därför vara direkt avgörande för att minimera skador för ögat.

Vid en olycka är det viktigt att påbörja sköljningen inom de första sekunderna. Det är också viktigt att skapa en effektiv sköljning, med ett rikligt flöde av vätska.

Vi kan även erbjuda paket för batteriladdstationer
Vid alla batteriladdningsstationer måste det finnas säkerhetsutrustning samt Ögondusch med minst 15 minuters spoltid. Det är av största vikt att ögonduschen är lätt att använda och att det exponerade ögat sköljs med ett mjukt och rikligt flöde. 

Patienten behöver bara en hand för att använda flaskan och ögonduschen töms under ett naturligt tryck, flödet kommer alltså inte att ökas genom att man klämmer på flaskan.

Vi kan erbjuda er ett speciellt batteriladdningspaket med det nödvändigaste. 
Med Batteriladdningspaketet har ni det som behövs för att ge era anställda/medarbetare rätt skydd och trygghet.

Art nr: C7221 – Ögondusch fickformat, 235 ml 
Art nr: C725200 – Ögondusch 500 ml

Till våra produkter