Pulversläckare

Pulversläckare_Firesafe

Firesafe pulversläckare är den mest effektiva och mångsidiga brandsläckaren.

Handbrandsläckaren är rekommenderad i exempelvis industrier, lager, byggplatser, bostäder samt vid Heta Arbeten. Förutom A- och B-bränder, det vill säga bränder i fibrösa material och brandfarliga vätskor, är släckaren också effektiv mot gasbränder typ -C. Eftersom pulver inte leder elektricitet är pulversläckare ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och släckaren är därför funktionsduglig från -30° till +60° C.

Art nr: 327635 – FP 2 2 kg Adex K
Art nr: 327643 – FP 4 4 kg Glutex X
Art nr: 327650 – FP 6 6 kg Glutex XK
Art nr: 327668 – FP 9 9 kg Adex K
Art nr: 327676 – FP 12 12 kg Adex K

Till våra produkter