Skumsläckare PFAS-fri

Vår PFAS-fria skumsläckare har alla fördelar med en traditionell skumsläckare, men är till skillnad från många andra släckare på marknaden 100% fri från PFAS. Skumsläckaren används för att släcka bränder i klass A och B. Alltså både bränder i fibrösa material samt bränder i brandfarliga vätskor som olja, plast och bensin. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

  • PFAS-fri
  • Brandklass: AB
  • Effektivitetsklass: 27A 233B
  • Rostfritt handtag
  • Säkerhetsventil
  • Testnippel
  • Väggfäste ingår
  • Släcker effektivt bränder i både A & B utan återantändning.
  • Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark

Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V.

FUNKTION
Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in. Skummet är PFAS fritt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor mm.