Styr- och kontrollsystem

En viktig komponent i ett släcksystem är släckcentralen. Vi hjälper er välja rätt för er verksamhet

——————————————————————
STYRCENTRALER
——————————————————————

X4
X4 är en beprövad släckcentral som säkerställer funktionen under lång tid. X4 uppfyller gällande SBF-krav och är av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering godkänd som kontroll- och fördröjningsanordning för släcksystem.

•    Avsedd för detektering och styrning av en släckzon
•    Tydliga indikeringar och enkelt handhavande med inbyggd manöverpanel
•    Certifierad enligt EN 12094-1 och EN 54-4
•    Uppfyller kraven i SBF 1494 ”Kontrollenhet och fördröjningsanordning”
•    Certifierad av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB

——————————————————————

Integral IP MX – Flersektionssläckcentraler
Tack vare det speciella redundanskonceptet och den höga säkerhet som därigenom uppnås för olika användningar, kan systemet Integral IP MX även användas som släckcentral Integral IP MXE eller som kombinerad brandlarms- och släckcentral Integral IP MXF/MXE.

——————————————————————

MZX-E Släckningskontrollpanel
MZX-E är automatisk och kraftfull kontrollpanel. Den är användarvänlig och designad och tillverkad med hög standard. Panelen har omfattande konfigurationsalternativ men är enkel att installera, programmera och använda.
Dessutom finns ett omfattande utbud av kompatibla tillbehör tillgängliga för att möta de flesta kundkrav.
MZX-E uppfyller samtliga funktionskrav för släckcentraler enligt EN12094-1 och är även en godkänd central utrustning enligt EN 54-2.

——————————————————————