Vätskesläckare

Användningsområde
Denna A-klassade brandsläckare innehåller släckmedlet vatten, plus tillsatser av bland annat ammoniumsulfat som ökar släckeffekten ytterligare jämfört med vattensläckare. Dessa är avsedda för släckning i organiska material som trä, papper, textiler och elektrisk utrustning upp till 1000 V.

Typiska användningsområde
Som ersättare till traditionella skumbrandsläckare i alla miljöer där det inte specifikt
föreligger risk för brand i lättflyktiga vätskor.

Släckmedlets funktion
Vätskan sänker ytspänningen och ökar kyleffekten.

Placering
Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen.
Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö, bör den placeras i ett
specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll
Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656.

Art nr: 328823 – WDPH 6, 6 liter
Art nr: 328815 – WDPH 9, 9 liter

Till våra produkter