Aqua och Västra Citadellskajen – Malmö

Vi har fått förtroendet att utföra passivt brandskydd på ett av Skanskas nya kontors- och bostadshus i Malmö.

Mellan havsbris och citybrus – Firesafe utför brandskydd
Vi har fått förtroendet att utföra passivt brandskydd på ett av Skanskas nya kontors- och bostadshus i Malmö. Det är kontorshuset Aqua med intilliggande bostadsprojekt, Västra Citadellskajen, som kommer stå klart för inflyttning 2021-2022.

Foto: Skanska

Aqua Västra Citadellkajen Malmö Firesafe