Bas Barkaby – Järfälla

Firesafe utför brandskyddsmålning, brandisolering, brandinklädnad av bärande stålstomme och brandtätning, ljudtätning och brandfogning på projektet Bas Barkby i Järfälla.

Bas Barkby första fas omfattar cirka 25 000 BTA m2. Järfälla kommun blir den största hyresgästen med nästan 11 000 m2 för gymnasieutbildning, multifunktionell hall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Bas Barkarby kommer även att bestå av kontor, restaurang och sjukvård. Bas Barkarby kommer att vara direkt ansluten till västra Stockholms nya nav för tunnelbanan, fjärrtåg, pendeltåg och bussar. Projektet beräknas stå klar sommaren 2022. Beställare är Atrium Ljungberg.

Vi är stolta över att göra detta till en brandsäker mötes- och arbetsplats.