ESS, European Spallation Source – Lund

Firesafe i Lund har fått den stora äran att utföra arbetet med det byggnadstekniska brandskyddet på ESS, European Spallation Source, som är namnet på den flervetenskapliga forskningsanläggning som nu byggs i Lund.

Byggprojektet påbörjades hösten 2014 och förväntas stå klart 2020.

ESS baseras på en neutronkälla som kommer att bli upp till 100 gånger kraftfullare än liknande anläggningar som finns i dag. ESS kommer att ge nya möjligheter att studera och utveckla material och kommer att användas inom en rad olika vetenskaper som materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik.

ESS är ett europeiskt partnerskap som drivs och finansieras av medlemsländerna. Konstruktionskostnaden beräknas till cirka 1,8 miljarder euro. Den årliga driftskostnaden är beräknad till cirka 140 miljoner euro. Byggprojektet påbörjades hösten 2014 och förväntas stå klart 2019.

Firesafe ser verkligen framemot att få vara en del av detta internationella projekt där vi kommer att utföra brand- och ljudtätning, brandskyddsmålning samt brandisolering.

Foto ovan: ESS/Team Henning Larsen Architects
Foto nedan: Nicklas Lavin, Firesafe Sverige AB