Expansion Obbola – Umeå

Expansion Obbola_Firesafe

Vi är mycket glada över att vi har fått i uppdrag att utföra brandskyddsarbete på SCAs utbyggnad av pappersbruket i Obbola. Vi skall även utföra brandskyddsarbete på befintlig fabriksbyggnad.

Västerbottens län är en region där Firesafe är mycket expansiv och har många projekt. I vårt uppdrag för SCA ligger att utföra byggnadstekniskt brandskydd under hela byggnationen.

Pappersbruket i Obbola kommer att bli världens största kraftlinermaskin. Kapaciteten ökas till en årlig produktion av Kraftliner från 450 000 ton till 725 000 ton. På så sätt kan man möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar. Utvecklingen drivs av ambitionen att minska användandet av plastförpackningar och möta efterfrågan på förnybara förpackningar som bland annat ökad e-handel ger.

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd. Vi är rikstäckande, är i en expansiv fas och har idag kontor på åtta orter runt om i Sverige. Vår styrka är vår stora kompetens, erfarenhet och att vi är en totalleverantör inom brandskydd. Vi är ett seriöst företag som uppfyller kraven från byggbranschen och våra produkter uppfyller alltid miljökraven.

– Vi är mycket tacksamma över att få vara en del av detta spännande projekt och stolta över att vara en del av en av SCAs största investeringar, säger Jörgen Berggren, affärsområdeschef på Firesafe. Stora projekt kräver att man levererar rätt i rätt tid och det kan vi!

Projektet ”Expansion Obbola” beräknas vara klart och tas i drift under första kvartalet 2023.

Bild: SCA

För mer info och frågor kontakta Jörgen Berggren på
Mobil: 070 – 835 28 16
Mail: jorgen.berggren@firesafe.se